Skip to content

MTB Ympäristöpalvelun arvot

Vihreät arvot, MTB Ympäristöpalvelu

Arvot ovat niitä asioita, joita yrityksessä pidetään tärkeinä ja luovat koko yrityskulttuurin perustan. MTB on luonut omat keskeiset arvonsa, joiden lähtökohtana on antaa suuntaa eettisen yrityksen perustalle.

Asiakaslähtöiset arvot

Asiakastyytyväisyys, joka koostuu korkeasta ammattitaidosta ja asiakkaan tarpeiden laaja-alaisesta ymmärtämisestä sekä ennen kaikkea asiakkaan aidosta arvostamisesta. MTB:n työn jäljen paras arvioija on asiakas. Tärkein tavoite on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla.

Yhtiölähtöiset arvot

Vakavarainen perheyritys, joka huolehtii yhteiskunnalliset velvoitteensa, tuottaa laadukkaita palveluita ja muokkaavat yhdessä asiakkaiden kanssa laadultaan sekä kustannuksiltaan optimaalisen palvelukokonaisuuden. Kiitoksena suoraselkäisyydestä MTB:lle on myönnetty Suomalainen Vastuunkantaja -merkki. Merkki on yritykselle myönnetty tunnustus, joka kertoo yrityksen hoitavan velvoitteensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan ja myönnetään osoituksena siitä, että yritys kantaa omalta osaltaan vastuuta Suomen menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Henkilökuntalähtöiset arvot

Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä mikä heijastuu ammattitaitona sekä haluna hoitaa tehtävänsä ammattiylpeydellä. MTB panostaa erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstön perehdyttämisessä ja koulutuksessa.

Ympäristölähtöiset arvot

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Kierrätys- ja ympäristöpalveluidemme tuotantoprosesseissa huolehdimme, ettemme kuormita ympäristöä ja panostamme kestävään kehitykseen. Käsittelylaitoksen toiminnoista ei synny jätevesiä vesistöihin tai muita päästöjä ympäröivään luontoon.