Skip to content

Käsittelylaitoksemme

Meiltä löytyvät kaikki tarvittavat työkalut jokaisen materiaalin tuhoamiseen.

MTB – Siivouspalvelu Oy harjoittaa hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien sekä laitteiden vastaanotto-, käsittely-, välivarastointi- ja myyntitoimintaa. Uudessa käsittelylaitoksessa käsitellään metalli- ja muoviromua, paperia, pahvia, kartonkia, käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, huonekaluja sekä tuotetaan luottamuksellisten materiaalien tuhoamispalveluita tietoturvallisesti. Tuhottavaksi vastaanotettu materiaali murskataan käsittelylaitoksella käyttökelvottomaksi ja tunnistamattomaksi.

Laitoksen tiloissa toimii omina tuotelinjoinaan tietoturvamateriaalin käsittelylinjat, joilla tuhotaan luottamuksellista tietoa.

Tietosuojamateriaalien käsittelytoiminta muodostuu tietosuojamateriaalin hankinnasta, tuonnista, lajittelusta, käsittelystä, keräyspaperin, -pahvin, ja -kartongin välivarastoinnista sekä toimittamisesta teollisuuden uusioraaka-aineeksi.

Laitoksen tiloissa toimii omina tuotelinjoinaan tietoturvamateriaalin käsittelylinjat, joilla tuhotaan luottamuksellista tietoa sisältäviä papereita, arkistoja, kalvoja, röntgenkuvia, valokuvia, painolaattoja, leimasimia, avaimia, tuotannon mallikappaleita, tuotteiden prototyyppejä, diakuvia sekä sähköisessä muodossa tallennettua tietoa (tietokoneiden kovalevyt, disketit, CD-levyt, DVD-levyt, kasettinauhat, kelanauhat, muistitikut, maksukortit, jäsenkortit, henkilökortit, kulkukortit ja SIM-kortit).

Tuhotut materiaalit pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti teollisuuden uusioraaka-aineeksi ja uusiokäyttöön kelpaamaton materiaali toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely.

Käsittelyprosessiemme periaatteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään sisätiloissa.

Ongelmajätteitä käsitellään vain rajatulla alueella.

Päästöt ilmaan minimoidaan kohdepölynpoistolla.

Jätteet kierrätetään enimmäkseen uusioraaka-aineiksi.

SER-esikäsittelyssä erotetaan nesteet ja ongelmajätteet käsityönä.