Skip to content

MTB Yrityksenä

MTB Ympäristöpalvelu
MTB Tietoturvapalvelu
MTB-Siivouspalvelu Oy

· Tietoa meistä ·

Ammattitaitoista palvelua jo vuodesta 1987 lähtien

Toimintaamme ovat aina ohjanneet yritteliäisyys, asiakastyytyväisyys ja kehittyminen.

Kattavat jätehuollon, kierrätyksen ja tuhoamispalveluiden kokonaisratkaisut asiakkaille

MTB Ympäristöpalvelu ja MTB Tietoturvapalvelu tuottaa yrityksille, julkiselle sektorille ja kotitalouksille kierrätys-, jätehuolto- ja tuhouspalveluita, sekä kattavia jätehuollon kokonaisratkaisuita, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen ydinliiketoimintaansa.

Tutustu myös MTB-Siivouspalvelun toimintaan: https://www.mtb.fi/

Erityisasiantuntemus

Hallitsemme palvelukokonaisuuksien tuottamisen ja meillä on vaativimpien asiakkaidemme edellyttämä erityisasiantuntemus. Olemme valmiit vastaamaan alan muutoksiin ja kiristyneisiin haasteisiin.

Asiakassuhteen hoitamisessa haluamme olla paras alallamme

Korkea ammattitaito ja asiakkaan tarpeiden laaja-alainen ymmärtäminen sekä ennen kaikkea asiakkaan arvostaminen on meille erittäin tärkeää. Panostamme erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstömme perehdyttämisessä ja koulutuksessa. Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä.

Työmme jäljen paras arvioija on asiakas

Tärkein tavoitteemme on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla. Pitkät asiakassuhteemme osoittavat, että olemme oikealla tiellä. Meillä on hyvä tiimi kasassa ja panostamme voimakkaasti henkilökuntamme viihtymiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan meitä MTB:läisiä on yli 100 valmiina palvelukseen.

· MTB Ympäristöpalvelun arvot ·

Vihreät arvot

MTB Ympäristöpalvelun arvot ovat niitä asioita, joita yrityksessä pidetään tärkeinä ja luovat koko yrityskulttuurin perustan. MTB on luonut omat keskeiset arvonsa, joiden lähtökohtana on antaa suuntaa eettisen yrityksen perustalle.

Asiakaslähtöiset arvot

Asiakastyytyväisyys, joka koostuu korkeasta ammattitaidosta ja asiakkaan tarpeiden laaja-alaisesta ymmärtämisestä sekä ennen kaikkea asiakkaan aidosta arvostamisesta. MTB:n työn jäljen paras arvioija on asiakas. Tärkein tavoite on jokaisen asiakkuuden hoitaminen laadulla ja ammattitaidolla.

 

Yhtiölähtöiset arvot

Vakavarainen perheyritys, joka huolehtii yhteiskunnalliset velvoitteensa, tuottaa laadukkaita palveluita ja muokkaavat yhdessä asiakkaiden kanssa laadultaan sekä kustannuksiltaan optimaalisen palvelukokonaisuuden. Kiitoksena suoraselkäisyydestä MTB:lle on myönnetty Suomalainen Vastuunkantaja -merkki. Merkki on yritykselle myönnetty tunnustus, joka kertoo yrityksen hoitavan velvoitteensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan ja myönnetään osoituksena siitä, että yritys kantaa omalta osaltaan vastuuta Suomen menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Henkilökuntalähtöiset arvot

Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö kantaa vastuun työnsä jäljestä mikä heijastuu ammattitaitona sekä haluna hoitaa tehtävänsä ammattiylpeydellä. MTB panostaa erityisesti hyvän asiakassuhteen rakentamiseen henkilöstön perehdyttämisessä ja koulutuksessa.

Ympäristölähtöiset arvot

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioon ottaminen on keskeinen osa palveluitamme. Kierrätys- ja ympäristöpalveluidemme tuotantoprosesseissa huolehdimme, ettemme kuormita ympäristöä ja panostamme kestävään kehitykseen.

· Ota yhteyttä ·