Skip to content

MTB Tietoturvapalvelu

Ota yhteyttä!

Tietoturvapalvelut

Toimistosilppuria käyttämällä et pysty todentamaan viranomaisille noudattavasi GDPR-asetusta. Ulkopuoliset henkilöt saattavat myös päätyä silmäilemään asiakirjojasi; mahdollisia riskejä ovat palkkatietojen päätyminen muiden työntekijöiden käsiin, yksityisten asioiden vuotaminen mediaan tai kilpaileville yrityksille, sekä identiteettivarkaus. Lisäksi yrityksesi voi joutua rikoksen ja teollisen vakoilun kohteeksi. Teollista vakoilua tapahtuu myös Suomessa, eivätkä yrittäjät yleensä tule tietoiseksi asiasta, ennenkuin menettävät arvokkaita sopimuksia.

Toimistosilppurin käytöstä ja ylläpitämisestä syntyy paljon ylimääräisiä kustannuksia. Käyttämällä MTB Tietoturvapalvelua työntekijäsi pääsevät käyttämään työaikansa tehokkaammin ja tuottavammin, sekä saat varmuuden, että kaikki luottamukselliset asiakirjat ja muut tietosuojamateriaalit tulevat tuhotuksi todistetusti (GDPR-asetuksen mukaisesti) sekä ympäristöystävällisesti.

Lue lisää palveluistamme:

Suojelemme yritystänne

MTB Tietoturvapalvelu tarjoaa organisaatiollenne turvallisen, vaivattoman ja taloudellisen ratkaisun luottamuksellisten asiakirjojen tuhoamiseen. Fyysinen arkistojen tuhous varmistaa, etteivät tärkeät asiakirjasi tai tallenteesi päädy ikinä vääriin käsiin.

Murskaamme ja tuhoamme myös kovalevyt, usb-tikut, disketit, nauhat ja cd-/dvd levyt. MTB Tietoturvapalvelu käsittelee kovalevyt murskaamalla kiintolevyt mekaanisesti, tai ylikirjoittamalla tietokoneiden kovalevyt sertifioidulla ylikirjoitusohjelmistolla. Tuhoamme erilaiset vanhentuneet, vialliset tai muut käytöstä poistetut tuotteet, jotta ne eivät päädy enää markkinoille. Tuotetuhous tapahtuu murskaamalla, leikkaamalla, paalaamalla tai muuten tuhoamalla tuotteet käyttökelvottomaksi.

MTB Tietoturvapalvelu varmistaa, etteivät yrityksien tai viranomaisten työvaatteet joudu väärinkäytösten kohteeksi. Mahdollisia väärinkäytöksiä ovat esimerkiksi esiintyminen yrityksen edustajana, tai luvaton kulku työmailla tai toimipisteissä.

Raportointi

MTB Tietoturvapalvelu toimittaa asiakkaalle tuhoustodistuksen luottamuksellisten aineistojen tuhouksesta laskun yhteydessä. Tuhoustodistuksessa ilmenee mm. tuhottu materiaalityyppi, päivämäärä, kellonaika, tuhotun materiaalin määrä ja tuhouksenvalvojan nimenselvennys sekä allekirjoitus. MTB tekee raportin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. MTB:n tietoturvapalvelut ovat kustomoitavissa asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue myös: Noudattaako yrityksesi EU:n uusinta tietosuoja-asetusta (GDPR)?